ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหว้าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050234
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050129
รหัส Obec 6 หลัก :
  050234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหว้าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongwha Witthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบล :
  หนองเสาเล้า
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4321-4157
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2487
อีเมล์ :
  WHA_WITtogether@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเสาเล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหว้าวิทยา


นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน