ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050235
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050106
รหัส Obec 6 หลัก :
  050235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhoksung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  โนนอุดม
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-43463205
โทรสาร :
  0-43463205
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2484
อีเมล์ :
  kskk5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:17:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสูง


นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน