ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050238
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050107
รหัส Obec 6 หลัก :
  050238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNOONUDOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนอุดม
ตำบล :
  โนนอุดม
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043463000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนอุดม


นายบุญคุ้ม การนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน