ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050239
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050071
รหัส Obec 6 หลัก :
  050239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสัมพันธ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamphan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสัมพันธ์
ตำบล :
  ขัวเรียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2464
อีเมล์ :
  bansamphan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11:15:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสัมพันธ์


นายสิรวิชญ์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน