ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050240
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050105
รหัส Obec 6 หลัก :
  050240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Hoi Ratrardrangsun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหอย
ตำบล :
  โนนอุดม
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-43-041-072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:46:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหอย


นายสินสมุทร คุณประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน