ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนชุมแพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050242
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050073
รหัส Obec 6 หลัก :
  050242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนชุมแพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonchumphae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านนาโพธิ์
ตำบล :
  ชุมแพ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043311892
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ก.ย.2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:11:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนชุมแพ


นายประสพโชค เหล่าคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชุมแพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน