ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050246
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050076
รหัส Obec 6 หลัก :
  050246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวโนนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannhongbuanonmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองบัว
ตำบล :
  ชุมแพ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043313447
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2495
อีเมล์ :
  nbmket5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง


นางงามนิตย์ ลิโป้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน