ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050247
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050077
รหัส Obec 6 หลัก :
  050247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมแพชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumphaechanupatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบล :
  ชุมแพ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4321-4134
โทรสาร :
  043312226
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2516
อีเมล์ :
  ccp_kk5@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์


นายอำพันธ์ุ บุญหวังช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน