ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050248
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050078
รหัส Obec 6 หลัก :
  050248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhaeprachanukro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาดอกไม้
ตำบล :
  ชุมแพ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2481
อีเมล์ :
  banhae470@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:56:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์


นายคมสัน บุดดาดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน