ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยสอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050250
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050083
รหัส Obec 6 หลัก :
  050250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไชยสอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchaiso
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไชยสอ
ตำบล :
  ไชยสอ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:33:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไชยสอ


นางศิริรัตน์ อนุตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยสอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน