ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050252
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050082
รหัส Obec 6 หลัก :
  050252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทองหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonthonglang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนทองหลาง
ตำบล :
  ไชยสอ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0814711416
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  Nonthonglang2500@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:46:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง


นายบัณฑิต เหล่าสุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน