ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050253
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050123
รหัส Obec 6 หลัก :
  050253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsaatschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-43312461
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ส.ค. 2486
อีเมล์ :
  nonsaatschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:03:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง


นายสินสมุทร สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน