ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050254
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050084
รหัส Obec 6 หลัก :
  050254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonpaikudhin-thadua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านไผ่กุดหิน
ตำบล :
  ไชยสอ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043041061
โทรสาร :
  043386135
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2562 เวลา 12:02:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน