ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050257
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050087
รหัส Obec 6 หลัก :
  050257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongwaponsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองโพนทอง
ตำบล :
  ไชยสอ
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4331-3289
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2503
อีเมล์ :
  nongwaponsila@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:01:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา


นายเฉลียว อนุตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน