ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050258
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050094
รหัส Obec 6 หลัก :
  050258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาหนองทุ่มวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NANONGTUMWITTAYAKOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบล :
  นาหนองทุ่ม
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  nwk5@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนหันนาหนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม


นายสมศักดิ์ มะมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน