ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050263
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050115
รหัส Obec 6 หลัก :
  050263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกุงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkungpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกุง
ตำบล :
  หนองเขียด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  0-4321-4132
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤศจิกายน 2495
อีเมล์ :
  nongkungpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเขียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:55:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม


นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน