ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050265
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050117
รหัส Obec 6 หลัก :
  050265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหนามแท่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongnamthang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองหนามแท่ง
ตำบล :
  หนองเขียด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนหันนาหนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเขียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน