ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนชาติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050269
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050104
รหัส Obec 6 หลัก :
  050269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนชาติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonchat Shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนชาติ
ตำบล :
  โนนหัน
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  0-4321-4155
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1980
อีเมล์ :
  puky_nc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนหันนาหนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน