ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050270
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050100
รหัส Obec 6 หลัก :
  050270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนบุรุษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonburut
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  0-4321-4126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนหันนาหนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:44:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ


นายวิรัตน์ ทองมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน