ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050271
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050101
รหัส Obec 6 หลัก :
  050271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONLAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนลาน
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  092-2657906
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  nonlan.55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:58:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนลาน


นางสิริลักษณ์ สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน