ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050272
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050102
รหัส Obec 6 หลัก :
  050272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองม่วงประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmuangprachanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองม่วง
ตำบล :
  โนนหัน
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  0-4321-1556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  nmkk54444@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนหันนาหนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล


นายเศวต พรมแวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน