ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแซง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050273
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050103
รหัส Obec 6 หลัก :
  050273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องแซง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongsang Shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านร่องแซง
ตำบล :
  โนนหัน
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  0-4339-1430
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโนนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:22:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องแซงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแซง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน