ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050274
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050072
รหัส Obec 6 หลัก :
  050274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เหมือดแอ่หนองบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mueadaenongbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเหมือดแอ่
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40290
โทรศัพท์ :
  043-041070
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนหันนาหนองทุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:30:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว


นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน