ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050275
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050108
รหัส Obec 6 หลัก :
  050275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ก้องอุดมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KONGUDOMWITTAYAKAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโสกอุดม
ตำบล :
  วังหินลาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  097133356
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหินลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร


นายนิยม ศรีภูวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน