ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050277
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050110
รหัส Obec 6 หลัก :
  050277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งแห้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banponghaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโป่งแห้ง
ตำบล :
  วังหินลาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4329-6221
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  ิbanponghaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหินลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 21:14:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง


นายจักรเพชร นิลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน