ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050278
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050111
รหัส Obec 6 หลัก :
  050278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Fayhinnongtumnongtongsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองทุ่ม
ตำบล :
  วังหินลาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4321-0720
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2486
อีเมล์ :
  Fayhinnongthum1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหินลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา


นายอดิศร โชคบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน