ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050280
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050124
รหัส Obec 6 หลัก :
  050280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wanghookwangrajpadoongwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านวังหูกวาง
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043-260721
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ส.ค. 2485
อีเมล์ :
  wkr5@hotmai.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:14:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์


นายสุเทพ เวียงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน