ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050281
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050113
รหัส Obec 6 หลัก :
  050281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่นาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphainadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาดี
ตำบล :
  วังหินลาด
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043462001
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2486
อีเมล์ :
  Nongphainadee_School@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหินลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:37:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี


นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน