ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050282
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050126
รหัส Obec 6 หลัก :
  050282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudkhehuaybongwitayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกุดเข้
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043311872
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  kudkhehuaybong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล


นายมวลมิตร เกชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน