ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกสูงสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050284
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050119
รหัส Obec 6 หลัก :
  050284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกสูงสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKSUNGSOMRAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043384825
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  kss.school.055@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15:23:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกสูงสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน