ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050286
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050122
รหัส Obec 6 หลัก :
  050286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองขามวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhamwittayakan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองขาม
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043311894
โทรสาร :
  043311894
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  nongkham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 21:30:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร


นายพินิต แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน