ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050288
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050127
รหัส Obec 6 หลัก :
  050288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองไผ่พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphaipittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043-312204
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  nppk_2014@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม


นายธนวิชย์ แสนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน