ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยอดห้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050289
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050125
รหัส Obec 6 หลัก :
  050289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยอดห้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyodhuay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านยอดห้วย
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4338-4664
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มกราคม 2485
อีเมล์ :
  yodhuay@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16:24:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยอดห้วย


นางประภาพร ตรีเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดห้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน