ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050290
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050088
รหัส Obec 6 หลัก :
  050290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเพียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Napiang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเหมืดแอ่
ตำบล :
  นาเพียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043462664
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2464
อีเมล์ :
  Ban_naphaing@hotmaol.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเพียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:43:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเพียง


นายเขตรัตน์ บุญหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน