ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนงามศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050291
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050089
รหัส Obec 6 หลัก :
  050291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนงามศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonngamsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโนนงาม
ตำบล :
  นาเพียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043-462-646
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  nng_kk5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:25:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนงามศึกษา


นายจิรสิน เฮ้าเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนงามศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน