ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050292
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050090
รหัส Obec 6 หลัก :
  050292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongphuejumrernpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองผือ
ตำบล :
  นาเพียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043-260704
โทรสาร :
  043-260704
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  webnongphue@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเพียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 21:22:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน