ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050293
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050091
รหัส Obec 6 หลัก :
  050293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonpho School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนโพธิ์
ตำบล :
  นาเพียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  043462600
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  Carry53@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเพียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:22:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์


นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน