ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอาจสามารถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050295
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050093
รหัส Obec 6 หลัก :
  050295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอาจสามารถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Asamart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านอาจสามารถ
ตำบล :
  นาเพียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0872147225
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเพียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอาจสามารถ


นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาจสามารถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน