ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050372
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  050372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรคามประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trikarmpachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเหล่าหลวง
ตำบล :
  แคนเหนือ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  0823000671
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคนเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:28:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์


นางตันหยง คานอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน