ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050373
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  050373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรมิตรประชาบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trimitprachabumrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแคนใต้
ตำบล :
  หนองน้ำใส
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043-260435
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองนำ้ใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:19:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง


นายถนอม จอกสำนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน