ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050374
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  050374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแคนเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaennuae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแคนเหนือ
ตำบล :
  แคนเหนือ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043260168
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/07/2476
อีเมล์ :
  KN.School@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคนเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:16:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแคนเหนือ


นายวิบูลย์ ชาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน