ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050375
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  050375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกโกโคกกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokkokhonkklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกโก
ตำบล :
  แคนเหนือ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043260168
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคนเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:20:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง


นายวิฑูรย์ แนวคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโกโคกกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน