ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050377
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  050377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เก่านาโนมีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaonanomeevittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาโน
ตำบล :
  หนองน้ำใส
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  260102
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ธันวาคม 2515
อีเมล์ :
  NaNo121@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองนำ้ใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา


นางสาววิเชียร คำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน