ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050378
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  050378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเจ้าเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongchaowmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองเจ้าเมือง
ตำบล :
  แคนเหนือ
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/12/09
อีเมล์ :
  njm.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคนเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 19:06:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง


นายแสนโฮม สันเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน