ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050379
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  050379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtokgiahuanaprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองตอกเกี้ย
ตำบล :
  หนองน้ำใส
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  260607
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  tnbanpai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แคนเหนือหนองน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:36:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์


นายพัธชนก แสงกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน