ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050380
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  050380
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noungnamsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองน้ำใส
ตำบล :
  หนองน้ำใส
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  260646
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2485
อีเมล์ :
  bannongnamsai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองน้ำใส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส


นายนาวิน จิตแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน