ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050381
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  050381
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่างิ้วหนองฮี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangewnonghee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่างิ้ว
ตำบล :
  หินตั้ง
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043210250
โทรสาร :
  043210250
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินตั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี


นายวีระชน นนทะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน