ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050382
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  050382
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักหวานโนนสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakwannonsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านผักหวาน
ตำบล :
  บ้านลาน
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043041140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลานป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:34:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง


นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน