ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050383
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  050383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phulek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  ภูเหล็ก
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  043454201
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อีเมล์ :
  phulek@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เจ้าปู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 21:57:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก


นายสุวรรณ องค์นาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน