ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050385
รหัส Smis 8 หลัก :
  40020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  050385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansangpandonnapang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสร้างแป้น
ตำบล :
  บ้านลาน
อำเภอ :
  บ้านไผ่
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40110
โทรศัพท์ :
  210269
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านลาน -ป่าปอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:06:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง


นายสุริยา หวานเหนือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน